^Powrót na górę
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
ckziu

Rekrutacja 2015/2016

fasion2

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY - NOWY KIERUNEK!

 WYBIERAJĄC SZKOŁĘ W NASZYM CENTRUM MASZ MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZKANIA 
W BURSIE  NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA

Czytaj więcej...

TRWA NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE 2015

 


UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:

 • uczniów klasy IV technikum
 • uczniów:
  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?

Czytaj więcej...


zaproszenie uwt

koniec roku


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W CKZiU

26 czerwca br. w piątek w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Grota Roweckiego 64 w Sosnowcu uroczyście zakończono rok szkolny 2014/2015. Z tej okazji odbyły się akademie, które zgromadziły całą społeczność szkolną: dyrekcje, nauczycieli, rodziców i uczniów. Goszcząca w Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru pani Dyrektor CKZiU Elżbieta Czernik w swoim przemówieniu dokonała krótkiego podsumowania mijającego roku nauki. Zwróciła uwagę na coraz liczniejsze osiągnięcia uczniów Centrum. „Drodzy uczniowie, wybierając kształcenie zawodowe w naszej szkole, jako ścieżkę swej kariery edukacyjnej – wybraliście dobrze”- powiedziała. Dyrektor CKZiU podkreśliła, iż efektywność i atrakcyjność kształcenia zawodowego sprawdza się najlepiej na współczesnym rynku pracy, który jest otwarty na wykwalifikowanych pracowników. Zachęciła przy tym młodzież do podejmowania dalszego kształcenia zarówno na kursach kwalifikacyjnych jak i w szkołach dla dorosłych.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. CKZiU Sosnowiec Rights Reserved.


Facebook youtube