^Powrót na górę
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .

M E N U

Ekonomia i Reklama
Moda i Projektowanie
Gastronomia i Hotelarstwo
DLA GIMNAZJALISTY REKRUTACJA 2016/2017
Zasady rekrutacji 2016/2017
Zasady rekrutacji - Technikum nr 1
Zasady rekrutacji - Technikum nr 3
Zasady rekrutacji - Technikum nr 7
Zasady rekrutacji - ZSZ nr 1
Zasady rekrutacji - ZSZ nr 4
Zasady rekrutacji - ZSZ nr 9
Oferta edukacyjna 2016/2017
Filmy promocyjne CKZiU
Nasze zawody
Technik Ekonomista
Technik Organizacji Reklamy
Technik Handlowiec
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technik Obsługi Turystycznej
Technik Hotelarstwa
Kelner
Technik Przemysłu Mody
Technik Usług Fryzjerskich
Technik Technologii Szkła
Fototechnik
Sprzedawca
Cukiernik
Kucharz
Piekarz
Wędliniarz
Krawiec
Fryzjer
Fotograf
Tapicer
Technik Usług Kosmetycznych
Nasze szkoły
Technikum nr 1 Ekonomiczne, ul. Grota-Roweckiego 66
Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie, ul. Wawel 1
Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru, ul. Grota-Roweckiego 64
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, ul. Grota-Roweckiego 66
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Gastronomiczna, ul. Wawel 1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 Rzemieślniczo-Artystyczna, ul. Grota-Roweckiego 64
Szkoła Policealna nr 7, ul. Grota-Roweckiego 64
Ciekawostki o zawodach
Przewodnik po zawodach 2016/2017
Konkursy Branżowe 2016
Akademia Pasji 2016 dla gimnazjalistów
AKTUALNOŚCI - REKRUTACJA 2016/2017
NASI ABSOLWENCI
BEZPŁATNE kursy kwalifikacyjne
Aktualności - Ważne informacje
Plany zajęć
Harmonogram zjazdów w roku szkolnym 2015/2016
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - o co chodzi...?
KKZ - praktyczne informacje
Umiejętności nabywane na KKZ
Schemat możliwości edukacyjnych związanych z KKZ
Oferta kursów 2015/2016
Warunki naboru
Egzamin zawodowy po ukończeniu KKZ
Olimpiada branżowa
Organizacja olimpiady
Regulamin
Program
Terminarz
Skład Komitetu Głównego
Materiały do pobrania
Olimpiada 2014/2015
Olimpiada 2013/2014
Lista Uczestników Zakwalifikowanych do II etapu
Wyniki II Etapu
Lista uczestników zakwalifikowanych do III Etapu
Skład Komitetu
Harmonogram przebiegu III ETAPU
Lista finalistów etapu III
Lista Laureatów etapu III
Wykaz okręgów
Olimpiada 2015/2016
Olimpiada 2016/2017
Projekty Unijne
Ubrani w Talent
Mam zawód - mam pracę
Erasmus +
PO WER
Informacja o projekcie
Bieżące
Ośrodek Poradnictwa i Informacji Zawodowej
Platforma e-learning
Stowarzyszenie Art-Edu
Podziękowania
Akademia Pasji
O Akademii
Regulamin Akademii
Formularz Zgłoszeniowy
Zajęcia w Akademii
Galeria
Facebook

UCZELNIE WYŻSZE

podpisanie umowy miniatura


PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ

20 października 2016 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Dyrekcją Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, a Firmą WEINDICH Spółką Jawną z Chorzowa reprezentowaną przez Dyrektora Zarządzającego Pana Michała Malordy na rzecz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego uczniów Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskiego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 Gastronomicznej w zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, kucharz, piekarz, cukiernik, wędliniarz.

Czytaj więcej...

dzien nauczyciela 2016


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Co roku 14. października jest taki dzień, który wywołuje uśmiech na twarzach pracowników szkoły. Radość ta spowodowana jest życzliwością i wdzięcznością uczniów, którzy pamiętają o swoich nauczycielach. Podobnie było i w tym roku. W piątek 14. października uczniowie szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w sposób szczególny uczcili Dzień Edukacji Narodowej. Społeczność szkolną powitała Dyrekcja, która złożyła serdeczne życzenia nauczycielom oraz innym pracownikom oświaty, życząc satysfakcji z wykonywanej pracy oraz sukcesów zawodowych. Życzenia składali również przedstawiciele Samorządów Uczniowskich oraz Rady Rodziców, którzy dziękowali Dyrekcji Szkoły oraz wszystkim pedagogom i pracownikom administracji i obsługi za ich codzienny trud, zaangażowanie i cierpliwość.

EKONOMIA I REKLAMA

GASTRONOMIA I HOTELARSTWO

MODA I PROJEKTOWANIE


PODPISANIE UMOWY DOTYCZĄCEJ PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACY

W dniu 13 października 2016 roku została podpisana umowa partnerska między Dyrektorem CKZiU – p. Elżbietą Czernik, a Biurem Podróży „Abraksas” z siedzibą w Katowicach. W ramach współpracy przewiduje się praktyczne szkolenia uczniów w firmie, doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli, współpracę w zakresie realizacji projektów unijnych, objęcie patronatem medialnym przedsięwzięć i wydarzeń oraz nawiązywanie kontaktów zawodowych. Te wszystkie działania mają wspomóc promocję kierunku kształcenia „technik obsługi turystycznej”. Podpisanie umowy partnerskiej to kolejne przedsięwzięcie wzmacniające relacje ze środowiskiem pracy, służące budowaniu otoczenia pracodawców CKZiU.

integracja1


EVENT INTEGRACYJNY MŁODZIEŻY CKZIU

13 października 2016 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota - Roweckiego 64 odbył się event dla uczniów klas pierwszych. Impreza integracyjna zgromadziła uczniów klas pierwszych z wychowawcami, rodziców, nauczycieli i dyrekcję CKZIU. Podczas eventu odbył się pokaz tańca nowoczesnego oraz hip-hop, liczne konkursy, a także wspólna zabawa w rytmie zumby. Po wyczerpujących atrakcjach sportowo-tanecznych wszyscy uczniowie skorzystali z kuszącej propozycji kulinarnej – pysznych kiełbasek z grilla przygotowanych przez uczniów klas trzecich.

Czytaj więcej...

integracja


INTEGRACJA W CKZiU

13 października 2016 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota - Roweckiego 64 organizuje event dla uczniów klas pierwszych. Impreza integracyjna rozpocznie się o w godz. 13.30 na boisku szkolnym. Miło nam będzie gościć młodzież oraz ich rodziców.

Czytaj więcej...

afisz


TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA GOŚCIŁ UCZNIÓW GASTRONOMIKA

W czwartek 06. października uczniowie klas pierwszych Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskiego mieli okazję obejrzeć klasyczną wersję tragedii greckiej pt. „Król Edyp”, w scenerii i kostiumach antycznych, w poetyckim przekładzie Kazimierza Morawskiego.

Czytaj więcej...


UWAGA ABSOLWENCI !!!

Technikum nr 1 Ekonomicznego,

Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskiego,

Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru

Absolwenci, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, składają pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi CKZiU w budynku przy ul. Generała Grota Roweckiego 64 w terminie podanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie tj. do 31 grudnia 2016r.

narodowy program rozwoju czytelnictwa


#czytamwckziu

Od 10 października br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota - Roweckiego 64  rusza projekt #czytamwckziu opracowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest podniesienia stanu czytelnictwa uczniów oraz poszerzenie ich świadomości czytelniczej. W ramach realizacji projektu pierwszym zadaniem dla klas IV Technikum będzie „Bieg przez literaturę”, które polega na udzieleniu odpowiedzi na ogłaszane co tydzień dwa pytania z zakresu znajomości literatury obowiązkowej. 

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. CKZiU Sosnowiec Rights Reserved.


Facebook youtube