Zawodowiec Roku 2016

 Zaszczytne miano „ZAWODOWCA ROKU” od lat mobilizuje uczniów do większego zaangażowania, zainteresowania jak najlepszym opanowaniem zagadnień zawodowych i przede wszystkim podnosi rangę kształcenia w danym zawodzie.

W trakcie I Śląsko-Zagłębiowskiego Forum Edukacji Zawodowej, zostały wręczone najzdolniejszej młodzieży CKZiU tytuły „ZAWODOWIEC ROKU”; w zawodzie Technik organizacji reklamy uhonorowano Joannę Murawską, w zawodzie Technik ekonomista wyróżniono Dominika Wilka, w zawodzie Cukiernik doceniono Aleksandrę Cikałę, w zawodzie Kelner tytuł zdobył Rafał Piętka, w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych uhonorowano Weronikę Krzakiewicz, w zawodzie Technik hotelarstwa nagrodzono Darię Pawelec. w zawodzie Technik usług fryzjerskich nagrodę odebrała Anna Bronecka, w Zawodzie Technik technologii odzieży nagrodzono Natalię Płaczek, w zawodzie Fototechnik tytułem zawodowca roku uhonorowano Dominika Zachariasza i Kamila Wędzichę.

Sponsorami nagród byli: Bank PKO SA w Sosnowcu, Cukiernia Bolero w Sosnowcu, Hotel Szafran w Czeladzi, Hotel Centrum w Sosnowcu, Hotel Monopol w Katowicach, Akademia Berendowicz&Kublin, Akademia Maniewski, Firma Orwat, z Mysłowic, Firma  Huna  Dąbrowie  Górniczej , Agencja 5am w Będzinie , Wojciech Nowak -„I like Silesia”  oraz nauczyciele z zawodu fototechnik.

 

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .