Kadra kierownicza

Dyrekcja

Dyrektor CKZIU
ELŻBIETA CZERNIK Dyrektor Centrum

Wicedyrektor CKZIU Gimnazjum nr 14
MAŁGORZATA NOWAK Wicedyrektor CKZIU
Gimnazjum nr 14Wicedyrektor CKZIU

mgr Maria Koźmin

Wicedyrektor CKZIU
Technikum nr 1 EkonomiczneWicedyrektor CKZIU

mgr inż. Ewa Jachym

Wicedyrektor CKZIU
Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 GastronomicznaWicedyrektor CKZIU

mgr Janusz Chmurzyński

Wicedyrektor CKZIU
Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 Rzemieślniczo-Artystyczna


mgr Edyta Cyganek
Kierownik Szkolenia Praktycznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

mgr Grażyna Siepielska-Bałaban

Zastępca Kierownika Szkolenia Praktycznego
Technikum nr 1 Ekonomiczne

mgr Danuta Prorok

Zastepca Kierownika Szkolenia Praktycznego
Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie
Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 Gastronomicznej

mgr Anna Bogdziewicz

Zastepca Kierownika Szkolenia Praktycznego
Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru
Branżowej Szkoły I Stopnia nr 9 Rzemieślniczo-Artystycznej
© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .