NAUCZYCIELE

Nazwisko i Imię

Przedmiot

Bałazy-Kucza Małgorzata

przedmioty  zawodowe

Lipka Ilona

biologia

Cybulska Jolanta

przedmioty zawodowe

Bucki Marcin

wychowanie fizyczne , edukacja dla bezpieczeństwa

Zamiela Agnieszka

matematyka, matematyka rozszerzona

David Sonia

język polski, język polski rozszerzony, wiedza o kulturze

Drabek Dorota

język niemiecki

Drapalla Agnieszka

język  rosyjski,  język  polski rozszerzony

Duchniak Edyta

fizyka

Gierczycka-Bednarek Agnieszka

przedmioty zawodowe

Gbyl Urszula

biblioteka

Górczyńska Aleksandra

przedmioty  zawodowe

Górczyńska -Labiś Monika

przedmioty  zawodowe

Grządziel Lidia

pedagog

Wilk Wiktor

przedmioty  zawodowe

Jeż Agnieszka

przedmioty  zawodowe

Kordecka-Tarnowska Urszula

geografia, geografia rozszerzona , wiedza o społeczeństwie

Kowalska Anna

przedmioty  zawodowe

Koźmin Maria

matematyka, matematyka rozszerzona

Bogdziewicz Anna

przedmioty  zawodowe

Krzak Agata

język polski, język polski rozszerzony

Lasak Anna

doradca zawodowy

Minor Małgorzata

wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

Naparty-Sowa Agnieszka

język angielski, język angielski rozszerzony, język angielski zawodowy

Olszak Katarzyna

przedmioty  zawodowe

Pierścińska-Żydek Małgorzata

język niemiecki

Pietrasiak Mariusz

wychowanie fizyczne , edukacja dla bezpieczeństwa

Rabka Magdalena

język  angielski, język angielski rozszerzony, język angielski zawodowy

Sęk Rafał

przedmioty  zawodowe

Sidorowicz Agata

chemia, informatyka, matematyka

Skiba Bożena

przedmioty  zawodowe

Sochacka Iwona

przedmioty  zawodowe

Sopata Anita

religia

Węgrzyńska Elżbieta

język polski, język polski rozszerzony, wiedza o kulturze

Wojtasik Grzegorz

historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

Wójcik Joanna

język  angielski, język angielski rozszerzony, język angielski zawodowy

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczane przedmioty

1

Aksamit Aleksandra

biologia, chemia, biologia rozszerzona, chemia rozszerzona

2

Badura Małgorzata

podstawy działalności gospodarczej, przedmioty zawodowe w hotelarstwie i turystyce

3

Będzieszak Karolina

Język angielski

4

Brągiel-Dudek Aneta

WOS, historia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie

5

Bizuga Aneta

Podstawy działalności gospodarczej przedmioty zawodowe w hotelarstwie i turystyce

6

Burczak Żaneta

Podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza

7

Chudzik Dariusz

Matematyka, informatyka

8

Domagała Magdalena

Teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe gastronomiczne

9

Dziedzic Agnieszka

Informatyka, pracownia informatyczna w hotelarstwie, pracownia obsługi informatycznej

10

Haptaś Joanna

Matematyka

11

Helman Beata

Język angielski, język ang. zawodowy, rozszerzony język angielski

12

Jurkowska Jolanta

Przedmioty zawodowe w hotelarstwie i turystyce

13

Karolewska Anna

Pedagog szkolny

14

Kotucha Agnieszka

Język polski, historia

15

Kubziakowska Barbara

Teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe gastronomiczne

16

Macuga Anna

W-f

17

Malmon-Szot Karolina

Teoretyczne przedmioty zawodowe gastronomiczne

18

Mączka Dariusz

Teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe gastronomiczne

19

Moskal Anna

W-f,  wdż

20

Nawrat Agnieszka

Teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe gastronomiczne

21

Orzeł Jolanta

Geografia, geografia rozszerzona geografia turystyczna, język niemiecki

22

Pałka Katarzyna

Język angielski, język ang. zawodowy, rozszerzony język angielski

23

Paruzel Alicja

Język polski, wiedza o kulturze

24

Paszczela Dorota

Teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe  z gastronomii i cukiernictwa

25

Pęksa Artur

Religia

26

Raczyńska Małgorzata

Język polski

27

Rostowska Edyta

Teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe gastronomiczne

28

Sacharczuk Bartosz

W-f

29

Skipiała Agnieszka

Język rosyjski, teoretyczne przedmioty zawodowe gastronomiczne

30

Szumełda-Zub Ewelina

WOS, historia

31

Szwajca Izabela

Przedmioty zawodowe w hotelarstwie i turystyce, podstawy działalności gospodarczej

32

Szczęsny Piotr

Religia

33

Śliwińska Elżbieta

Chemia, chemia rozszerzona

34

Walc Anna

Matematyka, fizyka,. informatyka

35

Wasyliszyn Tomasz

Zajęcia praktyczne w gastronomii, geografia, geografia turystyczna

36

Wiktorska Żaneta

Język niemiecki

37

Witkowska Maria

Teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe gastronomiczne

38

Wojciechowska Joanna

Język angielski, język ang. zawodowy, rozszerzony język angielski

39

Wróbel Stanisława

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

40

Zając Michał

W-f

41

Zapora Aneta

biblioteka

42

Zaród Anna

Teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe gastronomiczne

Edyta Cyganek

Organizowanie procesów produkcyjnych

Aneta Gajos

Podstawy działalności usługowej
Podstawy przedsiębiorczości
Pracownia wytwarzania modeli odzieży

Anna Bogdziewicz

Stylizacja
Specjalizacja fryzjerska

Laura Holeczek

Projektowanie i stylizacja ubioru
Podstawy projektowania odzieży

Anna Fąfara

Pracownia modelowania
Pracownia materiałoznawstwa
Materiałoznawstwo odzieżowe
Nowoczesne technologie w przemyśle modowym

Katarzyna Nieckarz

Pracownia wytwarzania modeli odzieży

Ewa Dela

Chemia

Beata Kijak
Renata Jadowska

Pracownia fryzjerska

Anna Polaczkiewicz-Babiuch


Technologia fryzjerstwa
Materiały fryzjerskie

Mateusz Orszulski
Andrzej Skomorowski
Tomasz Grissgraber
Tadeusz Twardowski

Podstawy fotografii
Procesy fotograficzne
Technika cyfrowa w fotografii
Podstawy kompozycji obrazu
Techniki fotograficzne

Anna Lasak

Doradca zawodowy

Justyna Kalamarz
Barbara Wnęk

Język polski

Anna Mróz
Agnieszka Galicka
Magdalena Domska
Agnieszka Pilawska-Sadlik

Język angielski

Małgorzata Pierścińska-Żydek

Język niemiecki

Agata Piątek

Język francuski

Edyta Duchniak
Adrian Kołodziej

Informatyka
Techniki multimedialne
Projekty multimedialne

Agnieszka Zamiela
Katarzyna Starosta

Matematyka

Violetta Ogórek

Wiedza o społeczeństwie, Historia

Edyta Duchniak

Fizyka

Agnieszka Kowalczyk

Geografia

Ilona Lipka

Biologia

Izabela Szczepanek

Pedagog szkolny

Piotr Strugała

Religia

Janusz Chmurzyński
Katarzyna Makuch-Chałat
Agnieszka Legień
Anna Dziewior

Wychowanie fizyczne

Michał Chmurzyński

Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa

Iwona Paliga

Biblioteka

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .