how to develop free website

AKTUALNOŚCI

STAŻE, PRAKTYKI, DORADZTWO

Pierwsza tura staży zawodowych dla uczniów Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru Od 01 lipca 2019 uczniowie Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 kształcąca się w zawodach: technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich i technik fotografii i multimediów, rozpoczęła staże zawodowe w ramach projektu „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego – II etap”, obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego. W ramach projektu młodzież za przepracowany czas otrzyma wynagrodzenie pieniężne, staże odbywają się w: punktach krawieckich, zakładach krawieckich, w salonie sukien ślubnych, zakładach fryzjerskich i barberskich oraz w punktach i zakładach fotograficznych na terenie miast: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Będzin w wymiarze 150 godzin. Przebieg staży zawodowych realizowany będzie według opracowanego wspólnie przez nauczycieli i pracodawców programu. Uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe oraz zdobywać doświadczenie u grona pracodawców współpracujących z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 64. Zgodnie z założeniami projektu, dla każdego stażysty został przygotowany indywidualny program, a wszyscy stażyści za przepracowany czas otrzymają wynagrodzenie pieniężne w wysokości ponad 1000zł. Celem stażu jest rozwijanie umiejętności zawodowych, które mogą być wykorzystane w przyszłej pracy i które zwiększą atrakcyjność absolwentów jako kandydatów wśród potencjalnych pracodawców. 

Już

Już w krótce

Kontakt

Adres:  

C K Z i U
41-200 Sosnowiec
ul. Gen. Grota Roweckiego 64

Telefon:

+48 32 266 06 82
+48 32 291 20 94

E-mail:

sekretariat@ckziu.com