Egzamin Zawodowy Technikum nr 7

Do 7 września 2018 r. włącznie, proszę składać deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2019 r.
Deklaracje proszę składać w sekretariacie szkoły przy ul. Grota-Roweckiego 64.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  sesja  K 183
czerwiec - lipiec 2018r.


Harmonogram


Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie dostosowań do egzaminu zawodowego:
Komunikat1
Komunikat2


TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO
W SESJI CZERWIEC-LIIPIEC 2018 do
18.02.2018 r. w sekretariacie CKZiU

EGZAMIN ZAWODOWY CKZiU Technikum nr 7, ZSZ nr 9

11.01.2018 r. EGZAMIN  PISEMNY 60 min. / ul. Grota Roweckiego 66

Godzina egzaminu

sala

kwalifikacja

10.00

301

A.12

A.20

10.00

113

A.23

12.00

318

A.25

12.00

309

A.25

A.48

14.00

318

A.49

 

EGZAMIN  PRAKTYCZNY

Data /

Miejsce egzaminu

Godzina / sala

Kwalifikacja

10.01.2018 r.

ul.G.Roweckiego 66

13.00

sala 318

A.49  d

120 min.

10.01.2018 r.

ul.G.Roweckiego 66

9.00

sala 303

A.23  d

120 min.

10.01.2018 r.

ul.G.Roweckiego 66

9.00

sala 200

A.48  d

120 min.

18.01.2018 r.

19.01.2018 r.

ul.G.Roweckiego 64

9.00, 15.00

9.00, 15.00

sala 14

A.25  dk

180 min.

13.01.2018 r.

ul.G.Roweckiego 66

9.00

sala 117

A.20  dk

180 min.

22.01.2018 r.

ul.Warneńczyka 9

9.00

sala 3

A.12 w

180 min.

 

Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie dostosowań do egzaminu zawodowego:

Komunikat 1

Komunikat 2

Komunikat 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .